Dagos tabi kamo!

A compilation of literary works, views, images, videos and straightforward discourse on politics, economy, culture, arts, society and current events. The blogger is native Bicolano from Sorsogon. Although he is considered as a pride of Bicol (Orgullo nin Bicol), he writes and speaks fluent Tagalog than dialects. Read on as he shares her views on various issues.

Pages

Sunday, June 14, 2009

MALAYANG TULA
Ni Fernan G. Emberga

hindi maaaring ikulong sa saknong
ni hindi maipipiit sa taludtod
at maibabartolina sa sukat
ng animan at labindalawahang pantig
ang balangkas ng mga kataga’t parirala
at hindi rin tutulot na igapos sa tanikala
ng rima ang dulo ng mga salita
lalong hindi paaawat sa mga bantas
ang daloy ng diwang ibinabadya
ni hindi mapahihinto ng tanda at tuldok
ang kaisipan sa tigmak ng tintang umagos
hindi rin maibibilanggo sa mga pahina
ng aklat ang isang malayang tula

No comments: