Dagos tabi kamo!

A compilation of literary works, views, images, videos and straightforward discourse on politics, economy, culture, arts, society and current events. The blogger is native Bicolano from Sorsogon. Although he is considered as a pride of Bicol (Orgullo nin Bicol), he writes and speaks fluent Tagalog than dialects. Read on as he shares her views on various issues.

Pages

Monday, June 29, 2009

Bungkaras Bulusan


BUNGKARAS BULUSAN
Ni Fernan G. Emberga

san sayo na adlaw nagbungkaras an mga tawo
didto sa bulusan, sa amo magayonon na bungto
sa probinsiya nin sorsogon, sa segunda distrito
kay bigla in-urukad an yungod san kampanaryo

ay baadaw kay nano man ada ini na hihimoon
sa patio san simbahan, hardin na dianison
aw mao man gad akay kanira na rarauton
pauyagan san buluseños sa awat na panahon

wara na gud kaabog-abog nan sin paabiso
an plano san kura-paruko nan san obispo
na papletehan nan patindugan sin negosyo
puwerta san simbahan ni patrong señor santiago

sayo na gasolinahan an kanira pinabutang
sa piliw san kampanaryo sa pader san simbahan
sayo na ‘historical landmark’ sa bungto san bulusan
na kanira ipatukal san diyo na ‘renta’ kada bulan

an rason man sadto na padi nan san obispo
diyo-diyo na kuno an abuloy san mga deboto
kaya kaipuhan tindugan na san mga negosyo
an mga propriedad san simbahang katoliko

hasta san ‘health insurance’ san kapadian
kaipuhan man kuno nira pagdisponeran
kay kulang kuno an koleksyon san simbahan
para isustenir sa kanira pangangaipuhan

imbes unahon an ikakasalbar san mga kalag
nano kay an ‘insurance’ man san pisikal na lawas
an in-aasikaso sini na mga naturingang ‘alagad’
na dapat magpaayad man kunta san ato moralidad

apisar san kultural nan san historikal na isyu
‘environmental and fire hazard’ pa ini na negosyo
kaya peligroso pa ngani sa seguridad san mga tawo
an gasolinahan sa patio, sa puno san kampanaryo

diri man kita habo san maski nano na progreso
para kay hasta san ‘zoning’ ay kanira pa binag-o
nan diri pa pinaagi sa konseho na tamang proseso
kundi sa ‘salamangka’ san nagkapera na mahikero

kaya mga kababayan ko, mga kapwa-buluseño
padagos kita magkasarayo para sa ato bungto
himuon ta an kaayadan san kadaghanan na tawo
kontra san diyo na mga sala nan maraot an tuyo.

4 comments:

jenskie said...

great posts!!!! namiss ko tuloy ang bulusan, lalo na ang beach at lake...

joefran4 said...

Naruyagon daw ko magbasa-basa sini na mga tula mo. Yadto ngani na mga tula mo na inpa-post mo sa Kampanaryo inpara-ulit-ulit ko yadto. Salamat, Fernan.

ben said...

Kun siisay man tabi an gustong maging Bikolano writers dyan, mag-log on san tabi sa bangrawninbikol.proboards.com; ini po an websayt para sa manga gustong ipublikar an saindang manga natatagong kaban kan literatura o panitikan. An sarong tunay na writer, dai pigtatago an saiyang manga kaaraman sa pasurat huli ta dai ka man pighahanap alagad ika an nagahanap sa tunay na kinamugtakan kan sarong bagay sa paagi dai kan saimong maribok na ngimot kundi kan saimong kamot na iyo an pigagamit kan sarong parasurat...

John Christian Agudera said...

Sir baka may mga alamat ka po or maikling kwento :( please